5996 Sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ve bu kanuna dayalı yönetmeliklerde belirtilen hükümler kapsamında; İlçemizde yer alan Bitki Koruma Ürünleri Bayileri Süleymanpaşa İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Teknik Personelleri tarafından denetlenmiştir. Yıl içerisinde farklı periyotlarda en az iki kez denetimler gerçekleştirilmektedir.

İnsan ve Çevre Sağlığını korumak ve sürdürülebilir tarım için, sahte, ruhsata uygun üretilmeyen Bitki Koruma Ürünlerinin önüne geçmek için, başta bayi ve üreticilerimizin bu konuda hassasiyet göstermesi önem arz etmektedir.